Actievoorwaarden ansichtkaartactie

1. Stuur ons een ansichtkaart vanuit je vakantieland.
2. Je claimt jouw kaart door een medewerker van @MaX10 Wereldkeuken te laten zien welke van jou is. Ter controle kan de medewerker vragen wanneer je terug bent gekomen van vakantie. Dit moet op de kaart vermeld staan!
3. Per tafel kan 1 gratis hoofdgerecht per ansichtkaart geclaimd worden.
4. Wanneer je jouw kaart geclaimd hebt, zetten we een kruis op de kaart.
6. @MaX10 Wereldkeuken behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen en de actie te beëindigen op ieder willekeurig tijdstip.

Actievoorwaarden Kadobon

1. De Kadobon wordt enkel en alleen uitgeschreven door (een medewerker van): @MaX10 Wereldkeuken gevestigd aan
de Brink 29, 7411 BS, Deventer (hierna: @MaX10)
2. Een Kadobon is pas geldig wanneer er een bedrag op vermeld staat en voorzien is van: de naam van een medewerker, een door de medewerker te noteren serienummer en een stempel van @MaX10.
3. De Kadobon kan ook besteed worden bij consumptie van een Wereldspecial
4. De Kadobon kan alleen besteed worden bij @MaX10.
5. De Kadobon heeft geen verloopdatum.
6. Kadobonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
7. @MaX10 behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van wijziging zal hiervan mededeling worden gedaan op max10.nl
8. @MaX10 is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
9. in de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door @MaX10.
10. Bij aankoop of besteding van een kadobon verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

Actievoorwaarden Paspoort

1. Het Paspoort wordt enkel en alleen uitgegeven door (een medewerker van): @MaX10 Wereldkeuken gevestigd aan
de Brink 29, 7411 BS, Deventer (hierna: @MaX10)
2. De actie houdt in: bij besteding van tenminste €20,- per bezoek, krijgt een gast 1 stempel in het Paspoort. Wanneer een Paspoort vol is, kan het bij het volgende bezoek ingewisseld worden voor een gratis voor- of nagerecht. Onder 'vol' wordt verstaan dat het Paspoort met 9 stempels van @MaX10 afgestempeld moeten zijn.
3. Een stempel wordt verkregen bij besteding van minimaal €20,- per bezoek bij bestellingen uit de menukaart van @MaX10.
4. Ook bij consumptie van een Wereldspecial kan een stempel worden verkregen.
5. Het Paspoort is alleen geldig bij @MaX10. 
6. Het Paspoort heeft geen verloopdatum.
7. Paspoorten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
8. @MaX10 behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van wijziging zal hiervan mededeling worden gedaan op max10.nl
9. @MaX10 is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
10. in de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door @MaX10.
11. Bij gebruik van het Paspoort verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.